'Vua giày chạy bộ thế giới' muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

'Vua giày chạy bộ thế giới' muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

Sau Adidas, 'vua giày chạy bộ' thế giới muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

Sau Adidas, 'vua giày chạy bộ' thế giới muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

Nike - adidas: 'Cuộc chiến' tranh giành thị phần World Cup khốc liệt

Nike - adidas: 'Cuộc chiến' tranh giành thị phần World Cup khốc liệt

Kanye West tung bộ ảnh 18+ quảng cáo giày mới

Kanye West tung bộ ảnh 18+ quảng cáo giày mới

World Cup 2018: Adidas lại kiếm hàng tỷ USD?

World Cup 2018: Adidas lại kiếm hàng tỷ USD?

Xuất khẩu giày dép đón đơn hàng từ các tập đoàn lớn

Xuất khẩu giày dép đón đơn hàng từ các tập đoàn lớn

Dịch chuyển sản xuất tại châu Á nhìn từ Adidas và Nike

Dịch chuyển sản xuất tại châu Á nhìn từ Adidas và Nike

Dịch chuyển sản xuất tại châu Á nhìn từ Adidas và Nike

Dịch chuyển sản xuất tại châu Á nhìn từ Adidas và Nike

Gia công giày Adidas đang chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam

Gia công giày Adidas đang chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam

Adidas: Gia công giày đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam

Adidas: Gia công giày đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam

Adidas sẽ sản xuất nhiều giày hơn tại Việt Nam, có nên vui?

Adidas sẽ sản xuất nhiều giày hơn tại Việt Nam, có nên vui?

Sếp Adidas: Gia công giày sẽ tiếp tục dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam

Sếp Adidas: Gia công giày sẽ tiếp tục dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam

CEO của adidas khẳng định: 10% mặt hàng ở thị trường châu Á là giả

CEO của adidas khẳng định: 10% mặt hàng ở thị trường châu Á là giả

Adidas tiếp tục đánh bại Nike và Under Armour tại Bắc Mỹ

Adidas tiếp tục đánh bại Nike và Under Armour tại Bắc Mỹ