21 tác phẩm, dịch phẩm đoạt giải Sách hay năm 2019

21 tác phẩm, dịch phẩm đoạt giải Sách hay năm 2019

Ban tổ chức giải Sách hay lần thứ 10-2019 đã công bố và trao giải cho 6 hạng mục bao gồm: nghiên cứu, giáo...
Trao giải sách thiếu nhi 2019 cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trao giải sách thiếu nhi 2019 cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Giải Sách hay để trống hạng mục văn học trong nước

Giải Sách hay để trống hạng mục văn học trong nước

Công bố 21 tác phẩm đoạt giải thưởng Sách hay năm 2019

Công bố 21 tác phẩm đoạt giải thưởng Sách hay năm 2019

Sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Nghiên cứu Hoàng Sa,Trường Sa đoạt Giải Sách Hay 2019

Sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Nghiên cứu Hoàng Sa,Trường Sa đoạt Giải Sách Hay 2019

Nhiều tác phẩm viết và dịch đạt Giải Sách hay năm 2019

Nhiều tác phẩm viết và dịch đạt Giải Sách hay năm 2019

Công bố kết quả bình chọn Giải Sách hay năm 2019

Công bố kết quả bình chọn Giải Sách hay năm 2019