Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể: Ông Trump và ông Kim có sự hòa hợp trong khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau ở Hà Nội

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể: Ông Trump và ông Kim có sự hòa hợp trong khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau ở Hà Nội

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cho thấy sự hòa hợp trong khoảnh khắc đầu...
Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể của ông Trump và ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh

Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể của ông Trump và ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh

'Đọc vị' ngôn ngữ cơ thể của hai ông Kim, Trump trong lần gặp mặt tại Hà Nội

'Đọc vị' ngôn ngữ cơ thể của hai ông Kim, Trump trong lần gặp mặt tại Hà Nội

Đầu bếp Triều Tiên, phương Tây 'múa chảo' phục vụ hai ông Donald Trump và Kim Jong-un

Đầu bếp Triều Tiên, phương Tây 'múa chảo' phục vụ hai ông Donald Trump và Kim Jong-un

Sự khác nhau trong cái bắt tay tại Hà Nội và Singapore nói lên điều gì?

Sự khác nhau trong cái bắt tay tại Hà Nội và Singapore nói lên điều gì?

Điều ẩn sau ngôn ngữ cơ thể của ông Trump và ông Kim tại Hà Nội

Điều ẩn sau ngôn ngữ cơ thể của ông Trump và ông Kim tại Hà Nội

Giải mã ngôn ngữ cơ thể của ông Trump và ông Kim

'Giải mã' ngôn ngữ cơ thể của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại tiệc tối

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể: Ông Kim kiềm chế, ông Trump cố thân thiện

Chuyên gia 'đọc vị' ngôn ngữ cơ thể hai ông Trump, Kim giây phút tái ngộ tại Hà Nội