Bão Dorian quét qua Bahamas gây thiệt hại 7 tỷ USD

Bão Dorian quét qua Bahamas gây thiệt hại 7 tỷ USD

Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) ngày 5-9 cho biết họ đã phân bổ 5,4 triệu USD cho...