Hình ảnh bên trong 'động bay lắc' của gần 70 'nam thanh, nữ tú'

Hình ảnh bên trong 'động bay lắc' của gần 70 'nam thanh, nữ tú'

Cuộc đột kích vào quán karaoke XMEN: Ma túy khắp mọi nơi

Cuộc đột kích vào quán karaoke XMEN: Ma túy khắp mọi nơi

Phát hiện 45 đối tượng dương tính với ma túy khi kiểm tra quán karaoke

Phát hiện 45 đối tượng dương tính với ma túy khi kiểm tra quán karaoke

Phát hiện tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy lớn tại Hưng Yên

Phát hiện tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy lớn tại Hưng Yên

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều nam thanh nữ tú đang say sưa 'bay lắc'

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều nam thanh nữ tú đang say sưa 'bay lắc'

Đột kích quán Karaoke XMEN phát hiện 45 đối tượng dương tính ma túy

Đột kích quán Karaoke XMEN phát hiện 45 đối tượng dương tính ma túy

Hưng Yên đột kích quán karaoke, phát hiện 45 người dương tính ma túy

Hưng Yên đột kích quán karaoke, phát hiện 45 người dương tính ma túy

'Bay' xuyên đêm trong quán karaoke, 45 đối tượng dương tính ma túy

'Bay' xuyên đêm trong quán karaoke, 45 đối tượng dương tính ma túy

Đánh sập tụ điểm có gần 70 đối tượng đang dự tiệc ma túy ở Hưng Yên

Đánh sập tụ điểm có gần 70 đối tượng đang dự tiệc ma túy ở Hưng Yên

Hưng Yên: Triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy lớn nhất

Hưng Yên: Triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy lớn nhất