Israel phòng chống các cuộc tấn công mạng vào lĩnh vực hàng không

Israel phòng chống các cuộc tấn công mạng vào lĩnh vực hàng không

Một nhóm các công ty an ninh mạng của Israel cùng Bộ Kinh tế và Công nghiệp nước này đã thành lập một liên...