Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website

Nhiều sai phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng

Nhiều sai phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng

Doanh nghiệp chối bỏ sản phẩm của mình

Doanh nghiệp chối bỏ sản phẩm của mình

Khuyến cáo không mua thực phẩm chức năng quảng cáo trên website có dấu hiệu vi phạm

Khuyến cáo không mua thực phẩm chức năng quảng cáo trên website có dấu hiệu vi phạm

Thận trọng với những trang mạng quảng cáo thực phẩm chức năng

Thận trọng với những trang mạng quảng cáo thực phẩm chức năng

Liên tục có các trang web vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng

Liên tục có các trang web vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng

Tẩy chay thực phẩm chức năng quảng cáo 'khống'

Tẩy chay thực phẩm chức năng quảng cáo 'khống'

Nhiều sản phẩm thực phẩm 'ma' được quảng cáo tràn lan

Nhiều sản phẩm thực phẩm 'ma' được quảng cáo tràn lan

Xử phạt nhiều công ty bán thực phẩm chức năng vì vi phạm

Xử phạt nhiều công ty bán thực phẩm chức năng vì vi phạm

Phát hiện nhiều vi phạm quảng cáo thực phẩm

Phát hiện nhiều vi phạm quảng cáo thực phẩm

Cẩn trọng với quảng cáo trà giảm cân

Cẩn trọng với quảng cáo trà giảm cân

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo trà giảm cân, tăng cân Cường Anh trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo trà giảm cân, tăng cân Cường Anh trên một số website

Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kanka Katasuryokujin

Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kanka Katasuryokujin

Cảnh báo loạn quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cảnh báo loạn quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe