Cai tù khét tiếng thời diệt chủng Khmer Đỏ đã chết

Cai tù khét tiếng thời diệt chủng Khmer Đỏ đã chết

Theo AFP, ngày 2-9, Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu giám đốc nhà tù Toul Sleng trong chế độ diệt chủng...
Cai tù khét tiếng của Khmer Đỏ chết khi đang thụ án chung thân

Cai tù khét tiếng của Khmer Đỏ chết khi đang thụ án chung thân

Cai tù khét tiếng của Khmer Đỏ chết khi đang thụ án

Cai tù khét tiếng của Khmer Đỏ chết khi đang thụ án

Cựu giám đốc nhà tù của chế độ Khmer đỏ chết

Cựu giám đốc nhà tù của chế độ Khmer đỏ chết

Cựu Giám đốc nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ Kaing Guek Eav qua đời

Cựu Giám đốc nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ Kaing Guek Eav qua đời

Thủ lĩnh Khmer Đỏ, cai ngục Kaing Guek Eav đã chết khi đang thụ án tù

Thủ lĩnh Khmer Đỏ, cai ngục Kaing Guek Eav đã chết khi đang thụ án tù

Cựu Giám đốc nhà tù trong chế độ diệt chủng Khmer Đỏ chết

Đồ tể khét tiếng Duch của Khmer Đỏ chết ở tuổi 77

Cựu cai ngục nhà tù 'khét tiếng' của Khmer đỏ qua đời

Cai ngục khét tiếng thời Khmer Đỏ qua đời ở tuổi 77

Cựu giám đốc nhà tù khét tiếng của Khmer Đỏ qua đời

Trùm cai ngục Khmer Đỏ qua đời

Cựu Giám đốc nhà tù trong chế độ diệt chủng Khmer Đỏ đã chết

Cựu Giám đốc nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ Kaing Guek Eav qua đời

Chiến thắng của Chân lý và lương tri loài người

Kết cục được dự đoán cho hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Phán quyết cuối cùng với tội ác của Khmer Đỏ?