Thăng quân hàm cho chiến sỹ hy sinh cứu tài xế bị nước cuốn trôi

Thăng quân hàm cho chiến sỹ hy sinh cứu tài xế bị nước cuốn trôi

Gia Lai: Một chiến sỹ Công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ

Gia Lai: Một chiến sỹ Công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ

Nỗ lực cứu xe mía giữa dòng nước lũ, một chiến sĩ công an hi sinh

Nỗ lực cứu xe mía giữa dòng nước lũ, một chiến sĩ công an hi sinh

Nỗ lực cứu xe mía giữa dòng nước lũ, một chiến sĩ công an hi sinh

Nỗ lực cứu xe mía giữa dòng nước lũ, một chiến sĩ công an hi sinh

Cứu tài xế xe mía giữa dòng lũ, một chiến sĩ công an bị nước cuốn trôi

Cứu tài xế xe mía giữa dòng lũ, một chiến sĩ công an bị nước cuốn trôi

Cứu tài xế xe mía mắc kẹt giữa đập thủy điện xả lũ, một chiến sĩ công an bị nước cuốn trôi

Cứu tài xế xe mía mắc kẹt giữa đập thủy điện xả lũ, một chiến sĩ công an bị nước cuốn trôi

Thượng sĩ công an tử vong khi làm nhiệm vụ

Thượng sĩ công an tử vong khi làm nhiệm vụ

Cứu xe chở mía, một chiến sỹ PCCC hy sinh

Cứu xe chở mía, một chiến sỹ PCCC hy sinh

Một chiến sĩ công an bị tử vong do lũ cuốn

Một chiến sĩ công an bị tử vong do lũ cuốn