Gian nan giữ hồn cho đất

Gian nan giữ hồn cho đất

Bên dòng suối Tà Pa thơ mộng thuộc xã Sơn Thượng (Sơn Hà) có căn nhà sàn, mà ở đó, những nhạc cụ dân tộc...