Máu đào đổ giữa thời bình

Máu đào đổ giữa thời bình

Lâu nay, trong xã hội vẫn có không ít người có cái nhìn thiếu thiện cảm với lực lượng công an. Nhưng họ đâu...