BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu (bài 2)

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu (bài 2)

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật...
Tạo cơ sở nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Tạo cơ sở nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Luật Biên phòng Việt Nam thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia

Luật Biên phòng Việt Nam thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia

Góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, tổ chức đã và đang phối hợp rất hiệu quả

Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, tổ chức đã và đang phối hợp rất hiệu quả

Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Biên phòng

Cơ sở chính trị, pháp lý về vấn đề 'Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam phù hợp, thống nhất với pháp luật hiện hành

Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Quy định BĐBP chủ trì để huy động các lực lượng tham gia duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu một cách hiệu quả

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành củng cố thêm hệ thống pháp lý bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Đồng thuận với quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Tư lệnh Biên phòng: Nâng cấp các công trình bảo vệ biên giới

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BĐBP luôn được xác định là nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu là phù hợp

Sáng đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân'

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hợp tác quốc tế trong bảo vệ biên giới quốc gia

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Bàn về nhiệm vụ của BĐBP trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp lý và thực tiễn

BĐBP Điện Biên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Bàn về 'Nhiệm vụ của lực lượng BĐBP' trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng

Nghệ An: Thực hiện 'bốn cùng', 'ba bám' với người dân vùng biên giới để phát triển kinh tế

Xây dựng, củng cố 'thế trận lòng dân' vững chắc trên biên giới

Đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc 'phên dậu' của Tổ quốc

Lãnh đạo toàn diện công tác quân sự, biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Ðối phó thủ đoạn mới trong buôn lậu thuốc lá

Tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng được phạm vi điều chỉnh

Tạo thế trận liên hoàn 'hạ nhiệt' ma túy vùng biên Việt-Lào

Công bố quyết định tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Luật Biên phòng phù hợp với yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: CÂN NHẮC TÊN GỌI CỦA DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

TP Móng Cái: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Móng Cái sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại KVBG

Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Cần quy định rõ hơn nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng

Dự án Luật Biên phòng: Tạo hành lang pháp lý tốt hơn để thực thi hoạt động biên phòng

'Các đường dây buôn bán ma túy xu hướng dịch chuyển từ miền Bắc vào miền Trung'

Bộ đội Biên phòng Kon Tum: Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới trong tình hình mới