Trốn thuế, chuyển giá đang nhức nhối

Trốn thuế, chuyển giá đang nhức nhối

Chính phủ 'bác' những đề xuất sửa luật để tăng quyền cho kiểm toán

Chính phủ 'bác' những đề xuất sửa luật để tăng quyền cho kiểm toán

Tổng KTNN: Tình trạng trốn thuế, chuyển giá đang rất nhức nhối

Tổng KTNN: Tình trạng trốn thuế, chuyển giá đang rất nhức nhối

Kiểm toán lấp lỗ hổng, chống thất thoát nguồn lực đất đai

Kiểm toán lấp lỗ hổng, chống thất thoát nguồn lực đất đai

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nói gì về thương vụ thoái vốn nghìn tỷ của Vinaconex?

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nói gì về thương vụ thoái vốn nghìn tỷ của Vinaconex?

Kiểm toán Nhà nước vẫn đề nghị truy thu 575 tỷ đồng nợ thuế của Unilever

Kiểm toán Nhà nước vẫn đề nghị truy thu 575 tỷ đồng nợ thuế của Unilever

Đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu sai phạm tại Sở Y tế Bình Dương

Đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu sai phạm tại Sở Y tế Bình Dương

Kiểm toán lý giải việc ít chuyển hồ sơ sang công an

Kiểm toán lý giải việc ít chuyển hồ sơ sang công an

Kiểm toán Nhà nước chuyển một vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước chuyển một vụ việc sang cơ quan điều tra

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc

Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021

Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021

Cần có biện pháp hữu hiệu nhằm tránh thất thoát thuế do hành vi chuyển giá gây nên

Cần có biện pháp hữu hiệu nhằm tránh thất thoát thuế do hành vi chuyển giá gây nên

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng

Kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán sử dụng vốn Nhà nước

Kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán sử dụng vốn Nhà nước