Huyện Kỳ Anh đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Huyện Kỳ Anh đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có nhiều đổi...
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các Kho bạc nhà nước tỉnh Trà Vinh

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các Kho bạc nhà nước tỉnh Trà Vinh

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên và đồng bộ

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên và đồng bộ

Chủ động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đi trước 'mở đường'

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu

Khảo sát kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Khảo sát kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tỉnh Đắk Lắk làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tỉnh Đắk Lắk làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Quan Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn sai phạm

Đảng bộ huyện Quan Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn sai phạm

Kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Đảng bộ xã Đông Hòa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ xã Đông Hòa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc chú trọng kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc chú trọng kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm

Công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Ðồng Tháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát

Yên Bái có 137 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Yên Bái có 137 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tập trung lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tập trung lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ chấn chỉnh và ngăn ngừa sai phạm

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ chấn chỉnh và ngăn ngừa sai phạm

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, thiếu gương mẫu

Không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, thiếu gương mẫu

Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra Đảng

Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra Đảng

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không đảm bảo điều kiện, chạy chức, chạy quyền…

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không đảm bảo điều kiện, chạy chức, chạy quyền…

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Kiểm tra, giám sát tốt để Đảng mạnh hơn

Kiểm tra, giám sát tốt để Đảng mạnh hơn

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm

Đảng bộ Trường sĩ quan Lục quân 2 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Trường sĩ quan Lục quân 2 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

Công an Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công an Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ huyện Triệu Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đảng bộ huyện Triệu Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh

Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Huyện Quan Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Huyện Quan Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam triển khai Công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam triển khai Công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

Tăng cường giám sát chuyên đề; tập trung kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm

Tăng cường giám sát chuyên đề; tập trung kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019