Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Triển khai khẩn trương, đảm bảo chất lượng tiến độ

Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Triển khai khẩn trương, đảm bảo chất lượng tiến độ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cơ bản đồng thuận với dự thảo quyết định Kế hoạch hành động thực hiện Đề...
Cải cách môi trường kinh doanh: Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa với nhóm ASEAN 4

Cải cách môi trường kinh doanh: Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa với nhóm ASEAN 4

Tích cực cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

Tích cực cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

Đôn đốc triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

Đôn đốc triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp bớt khổ với kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp bớt khổ với kiểm tra chuyên ngành

Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng nghị định cải cách kiểm tra chuyên ngành

Khẩn trương xây dựng nghị định cải cách kiểm tra chuyên ngành

Khẩn trương vào cuộc cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu

Khẩn trương vào cuộc cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu

Cần sự 'chung tay' cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cần sự 'chung tay' cải cách kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính chủ trì triển khai Đề án cải cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Bộ Tài chính chủ trì triển khai Đề án cải cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Bước đột phá từ triển khai đề án kiểm tra chuyên ngành

Bước đột phá từ triển khai đề án kiểm tra chuyên ngành

Tiết kiệm nhiều nghìn tỷ đồng nhờ cải cách Chính phủ điện tử

5 năm cắt giảm gần 3.900 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm 6.300 tỷ đồng/năm

5 năm cắt giảm gần 3.900 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm 6.300 tỷ đồng/năm

Tổ công tác của Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ được giao thế nào?

Tổ công tác của Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ được giao thế nào?

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách gắn với xây dựng Chính phủ điện tử

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách gắn với xây dựng Chính phủ điện tử

Ngành Hải quan: Phấn đấu thu đạt hơn 5% chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2021

Ngành Hải quan: Phấn đấu thu đạt hơn 5% chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2021

Triển khai ngay mô hình kiểm tra chuyên ngành mới, khi được Thủ tướng phê duyệt

Triển khai ngay mô hình kiểm tra chuyên ngành mới, khi được Thủ tướng phê duyệt

Phố đi bộ hơn 170 tỷ ven đầm ở Lăng Cô tan nát do thủy triều dâng cao?

Phố đi bộ hơn 170 tỷ ven đầm ở Lăng Cô tan nát do thủy triều dâng cao?

Công trình của Khu Kinh tế, CN TT-Huế sạt lở tại đúng điểm 'chống sạt lở' vừa hoàn thành

Công trình của Khu Kinh tế, CN TT-Huế sạt lở tại đúng điểm 'chống sạt lở' vừa hoàn thành

Dự án đường trăm tỷ chưa sử dụng đã tan hoang

Dự án đường trăm tỷ chưa sử dụng đã tan hoang

Bộ Công Thương: Từng bước đổi mới, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Bộ Công Thương: Từng bước đổi mới, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Bộ Nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan

Bộ Nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan

Bước đột phá trong kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bước đột phá trong kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đề nghị xã hội hóa đơn vị kiểm định hàng hóa

Đề nghị xã hội hóa đơn vị kiểm định hàng hóa

Loại bỏ 'gánh nặng' thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Loại bỏ 'gánh nặng' thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Cải cách kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải cách kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu: Đơn giản thủ tục, doanh nghiệp chỉ tiếp xúc với một đầu mối

Cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu: Đơn giản thủ tục, doanh nghiệp chỉ tiếp xúc với một đầu mối

Nhiều chuyển biến tích cực từ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Nhiều chuyển biến tích cực từ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Tiếp tục thúc đẩy Cơ chế một cửa, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Tiếp tục thúc đẩy Cơ chế một cửa, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Cải cách kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Cải cách kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Tiết giảm 399 triệu USD mỗi năm cho nền kinh tế

Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Tiết giảm 399 triệu USD mỗi năm cho nền kinh tế

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu: Bước đột phá mới

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu: Bước đột phá mới

Sắp có Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu

Sắp có Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề án thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề án thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành

Rào cản trong kiểm tra chuyên ngành: Giảm sức cạnh tranh hàng Việt

Rào cản trong kiểm tra chuyên ngành: Giảm sức cạnh tranh hàng Việt

'Nhiễu sự' kiểm tra chuyên ngành

'Nhiễu sự' kiểm tra chuyên ngành

Vẫn còn nhiều chồng chéo và bất cập trong kiểm tra chuyên ngành

Vẫn còn nhiều chồng chéo và bất cập trong kiểm tra chuyên ngành

Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa

Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa

Thêm một bước đột phá cải cách kiểm tra chuyên ngành

Thêm một bước đột phá cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cơ chế một cửa quốc gia: Bổ sung 44 thủ tục hành chính

Cơ chế một cửa quốc gia: Bổ sung 44 thủ tục hành chính

Bổ sung nội dung thúc đẩy thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Bổ sung nội dung thúc đẩy thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Điều chỉnh, bổ sung nhiều thủ tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Điều chỉnh, bổ sung nhiều thủ tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành – động lực phát triển doanh nghiệp

Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành – động lực phát triển doanh nghiệp

Chủ tịch gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ nhiệm

Chủ tịch gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ nhiệm