Cháy nổ kho phế liệu gần trường học, hàng ngàn học sinh sơ tán khẩn cấp

Cháy nổ kho phế liệu gần trường học, hàng ngàn học sinh sơ tán khẩn cấp

Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà, đe dọa phóng hỏa nếu không gặp được vợ

Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà, đe dọa phóng hỏa nếu không gặp được vợ

Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà đòi gặp vợ

Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà đòi gặp vợ

Gào thét đòi gặp vợ, tưới xăng ngập nhà, ôm bình gas cố thủ

Gào thét đòi gặp vợ, tưới xăng ngập nhà, ôm bình gas cố thủ

Vẫn đang thương thuyết vụ ôm bình ga cố thủ trong nhà tại Bình Dương

Vẫn đang thương thuyết vụ ôm bình ga cố thủ trong nhà tại Bình Dương

Mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Giải cứu người ôm bình gas cố thủ, đổ xăng nhà mẹ vợ đòi phóng hỏa

Giải cứu người ôm bình gas cố thủ, đổ xăng nhà mẹ vợ đòi phóng hỏa

Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas 'cố thủ' trong nhà đòi gặp vợ

Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas 'cố thủ' trong nhà đòi gặp vợ

Người đàn ông mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Người đàn ông mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Cháy nổ kho phế liệu gần trường học, hàng ngàn học sinh sơ tán khẩn cấp

Cháy nổ kho phế liệu gần trường học, hàng ngàn học sinh sơ tán khẩn cấp