Cận cảnh diễn tập Komodo-2018 Hải quân Việt Nam tham gia

Cận cảnh diễn tập Komodo-2018 Hải quân Việt Nam tham gia

Tàu 561 của Việt Nam tham gia diễn tập thực binh trên biển

Tàu 561 của Việt Nam tham gia diễn tập thực binh trên biển

Diễn tập hải quân đa phương Komodo 2018: Ứng phó thảm họa, hỗ trợ nhân đạo

Diễn tập hải quân đa phương Komodo 2018: Ứng phó thảm họa, hỗ trợ nhân đạo

Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018

Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018

Việt Nam tham gia diễn tập hải quân Komodo 2018 tại Indonesia

Việt Nam tham gia diễn tập hải quân Komodo 2018 tại Indonesia

Hải quân Việt Nam tham gia cuộc diễn tập hải quân Komodo 2018 tại Indonesia

Hải quân Việt Nam tham gia cuộc diễn tập hải quân Komodo 2018 tại Indonesia

Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập Hải quân đa phương KOMODO 2018

Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập Hải quân đa phương KOMODO 2018

37 nước tham gia Diễn tập hải quân đa phương KOMODO 2018

37 nước tham gia Diễn tập hải quân đa phương KOMODO 2018

Indonesia tổ chức diễn tập Hải quân Komodo

Indonesia tổ chức diễn tập Hải quân Komodo