Kịp thời cứu nạn ngư dân tàu cá QNg 95339

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó lũ, bảo vệ lúa

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó lũ, bảo vệ lúa

Tàu cá bốc cháy, 2 cha con ngư dân ở Quảng Ngãi nhảy xuống biển thoát thân

Tàu cá bốc cháy, 2 cha con ngư dân ở Quảng Ngãi nhảy xuống biển thoát thân

Cháy tàu cá, kịp thời đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn

Cháy tàu cá, kịp thời đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn

Tàu kiểm ngư cứu vớt 2 ngư dân bị cháy tàu

Tàu kiểm ngư cứu vớt 2 ngư dân bị cháy tàu

Đưa 2 ngư dân gặp nạn do cháy tàu cá trên biển vào bờ an toàn

Đưa 2 ngư dân gặp nạn do cháy tàu cá trên biển vào bờ an toàn

Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt, hai ngư dân đành nhảy xuống biển

Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt, hai ngư dân đành nhảy xuống biển

Tàu cá cháy trên biển, 2 ngư dân Quảng Ngãi thoát chết

Tàu cá cháy trên biển, 2 ngư dân Quảng Ngãi thoát chết

Cháy tàu cá trên biển, 2 ngư dân thoát nạn

Cháy tàu cá trên biển, 2 ngư dân thoát nạn