Lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 8 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

Lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 8 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

Một tàu cá ngư dân bị nạn trên biển được lai dắt vào bờ an toàn

Một tàu cá ngư dân bị nạn trên biển được lai dắt vào bờ an toàn

Lai dắt tàu cá Quảng Bình hỏng máy về đảo Lý Sơn an toàn

Lai dắt tàu cá Quảng Bình hỏng máy về đảo Lý Sơn an toàn

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá bị nạn

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá bị nạn

Quảng Ngãi: Lai dắt tàu cá bị nạn và 8 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

Quảng Ngãi: Lai dắt tàu cá bị nạn và 8 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

Lai dắt tàu cá cùng tám ngư dân gặp nạn về đảo Lý Sơn

Lai dắt tàu cá cùng tám ngư dân gặp nạn về đảo Lý Sơn

Lai dắt tàu cá Quảng Bình hỏng máy về đảo Lý Sơn

Lai dắt tàu cá Quảng Bình hỏng máy về đảo Lý Sơn

Cứu hộ tàu cá và 8 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu hộ tàu cá và 8 ngư dân bị nạn trên biển

Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá hỏng máy về đảo Lý Sơn an toàn

Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá hỏng máy về đảo Lý Sơn an toàn