Khối ngoại vẫn bán ròng, VN-Index về mốc 960 điểm

Khối ngoại vẫn bán ròng, VN-Index về mốc 960 điểm

VN-Index đạt gần 963 điểm

VN-Index đạt gần 963 điểm

VN-Index chốt phiên trong sắc xanh nhạt

VN-Index chốt phiên trong sắc xanh nhạt

Khối ngoại vẫn mua ròng, ba sàn cùng tăng mạnh

Khối ngoại vẫn mua ròng, ba sàn cùng tăng mạnh

VN-Index tăng hơn năm điểm

VN-Index tăng hơn năm điểm

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index giảm gần ba điểm

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index giảm gần ba điểm

HNX-Index nhích nhẹ, VN-Index giảm hơn sáu điểm

HNX-Index nhích nhẹ, VN-Index giảm hơn sáu điểm

VN-Index tăng hơn ba điểm

VN-Index tăng hơn ba điểm

Hai sàn thêm phiên giảm điểm

Hai sàn thêm phiên giảm điểm

Nhiều mã lớn giảm sâu, VN-Index mất gần 8 điểm

Nhiều mã lớn giảm sâu, VN-Index mất gần 8 điểm

Hai sàn giảm nhẹ

Hai sàn giảm nhẹ

VN-Index vượt mốc 960 điểm phiên đầu tuần

VN-Index vượt mốc 960 điểm phiên đầu tuần

Bật mạnh cuối phiên, VN-Index tăng hơn 10 điểm

Bật mạnh cuối phiên, VN-Index tăng hơn 10 điểm

Nhiều mã trụ cột giảm sâu, VN-Index lại mất mốc 950 điểm

Nhiều mã trụ cột giảm sâu, VN-Index lại mất mốc 950 điểm

Hai sàn đóng cửa trong sắc xanh nhạt

Hai sàn đóng cửa trong sắc xanh nhạt

Lao dốc cuối phiên, VN-Index mất mốc 960 điểm

Lao dốc cuối phiên, VN-Index mất mốc 960 điểm

TA focus (phiên 31/5): Có thể vào hàng HDB

TA focus (phiên 31/5): Có thể vào hàng HDB

Nhiều mã lớn giảm sâu, VN-Index mất mốc 970 điểm

Nhiều mã lớn giảm sâu, VN-Index mất mốc 970 điểm

Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn giảm

Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn giảm

Hai sàn cùng giảm

Hai sàn cùng giảm

VN-Index tăng hơn 5 điểm phiên đầu tuần

VN-Index tăng hơn 5 điểm phiên đầu tuần

Cầu bắt đáy tăng cao, VN-Index hồi phục về sát mốc tham chiếu

Cầu bắt đáy tăng cao, VN-Index hồi phục về sát mốc tham chiếu

TA focus (phiên 23/5): Bắt đáy QNS, giá VGI đang có xu hướng tăng

TA focus (phiên 23/5): Bắt đáy QNS, giá VGI đang có xu hướng tăng

Đảo chiều, VN-Index mất hơn hai điểm

Đảo chiều, VN-Index mất hơn hai điểm

Thị trường điều chỉnh, VN-Index giảm nhẹ

Thị trường điều chỉnh, VN-Index giảm nhẹ

VN-Index vượt mốc 985 điểm

VN-Index vượt mốc 985 điểm

HNX-Index đảo chiều giảm, VN-Index tăng nhẹ

HNX-Index đảo chiều giảm, VN-Index tăng nhẹ

Bán mạnh cuối phiên, VN-Index tăng nhẹ

Bán mạnh cuối phiên, VN-Index tăng nhẹ

VN-Index vượt mốc 975 điểm

VN-Index vượt mốc 975 điểm

VN-Index tăng gần 6 điểm, khối ngoại bán ròng 425 tỷ đồng

VN-Index tăng gần 6 điểm, khối ngoại bán ròng 425 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán ngày 13/5: Thị trường vẫn chưa thể khởi sắc

Thị trường chứng khoán ngày 13/5: Thị trường vẫn chưa thể khởi sắc

VN-Index lấy lại mốc 950 điểm

VN-Index lấy lại mốc 950 điểm

VN-Index mất mốc 950 điểm, khối ngoại bán ròng 107 tỷ đồng

VN-Index mất mốc 950 điểm, khối ngoại bán ròng 107 tỷ đồng

HNX-Index nhích nhẹ, VN-Index giảm hơn sáu điểm

HNX-Index nhích nhẹ, VN-Index giảm hơn sáu điểm

Nhóm dầu khí bứt phá, VN-Index vẫn giảm điểm

Nhóm dầu khí bứt phá, VN-Index vẫn giảm điểm

Lực bán ồ ạt, VN-Index mất mốc 960 điểm

Lực bán ồ ạt, VN-Index mất mốc 960 điểm

Cổ phiếu dầu khí giảm mạnh, VN-Index mất hơn bốn điểm

Cổ phiếu dầu khí giảm mạnh, VN-Index mất hơn bốn điểm

Thị trường giảm điểm, khối ngoại mua mạnh

Thị trường giảm điểm, khối ngoại mua mạnh

VN-Index tiến sát mốc 980 điểm

VN-Index tiến sát mốc 980 điểm

Sắc đỏ áp đảo, hai sàn giảm điểm

Sắc đỏ áp đảo, hai sàn giảm điểm

Tiếp đà tăng, VN-Index hướng mốc 980 điểm

Tiếp đà tăng, VN-Index hướng mốc 980 điểm

Hai sàn hồi phục

Hai sàn hồi phục

Thanh khoản yếu, VN-Index vẫn tăng gần bốn điểm

Thanh khoản yếu, VN-Index vẫn tăng gần bốn điểm

VN-Index giảm phiên thứ ba, mất mốc 965 điểm

VN-Index giảm phiên thứ ba, mất mốc 965 điểm

Hai sàn chìm trong sắc đỏ

Hai sàn chìm trong sắc đỏ

Hai sàn đóng cửa trái chiều

Hai sàn đóng cửa trái chiều

VN-Index mất mốc 990 điểm

VN-Index mất mốc 990 điểm

VN-Index thêm phiên giảm điểm

VN-Index thêm phiên giảm điểm

Nhiều mã lớn tăng mạnh, VN-Index hướng mốc 990 điểm

Nhiều mã lớn tăng mạnh, VN-Index hướng mốc 990 điểm

VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm

VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm

VN-Index vượt mốc 980 điểm

VN-Index vượt mốc 980 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 28/3: Các chỉ số sẽ phục hồi nhẹ

Thị trường chứng khoán ngày 28/3: Các chỉ số sẽ phục hồi nhẹ