Đồng Nai: 52 doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn

Đồng Nai: 52 doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn

Trảm một loạt dự án FDI 'đi đâu không rõ'

Trảm một loạt dự án FDI 'đi đâu không rõ'

Hơn 600 công nhân công ty KL Texwell đã có việc làm mới

Hơn 600 công nhân công ty KL Texwell đã có việc làm mới

Tập trung hỗ trợ lao động mang thai ở Công ty Texwell khi chủ bỏ trốn

Tập trung hỗ trợ lao động mang thai ở Công ty Texwell khi chủ bỏ trốn

Đảm bảo quyền lợi của người lao động Công ty KL Texwell Vina

Đảm bảo quyền lợi của người lao động Công ty KL Texwell Vina

Nổ lực giải quyết chế độ cho công nhân công ty KL TexWell Vina đi tìm việc mới

Nổ lực giải quyết chế độ cho công nhân công ty KL TexWell Vina đi tìm việc mới

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai báo cáo vụ doanh nghiệp nợ lương công nhân

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai báo cáo vụ doanh nghiệp nợ lương công nhân

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai báo cáo về việc doanh nghiệp nợ lương

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai báo cáo về việc doanh nghiệp nợ lương

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai báo vụ Texwell Vina đóng cửa

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai báo vụ Texwell Vina đóng cửa

Bản tin 20H: Nga bắt đầu sản xuất 'rồng lửa' S-500

Bản tin 20H: Nga bắt đầu sản xuất 'rồng lửa' S-500

Công ty nợ lương đột ngột đóng cửa sau nghỉ tết, ngàn công nhân bơ vơ

Công ty nợ lương đột ngột đóng cửa sau nghỉ tết, ngàn công nhân bơ vơ

Trở lại sau Tết, cả ngàn công nhân 'bơ vơ' vì công ty đóng cửa

Trở lại sau Tết, cả ngàn công nhân 'bơ vơ' vì công ty đóng cửa

Hơn 2.000 công nhân bị nợ lương 'bơ vơ' sau Tết

Hơn 2.000 công nhân bị nợ lương 'bơ vơ' sau Tết

Hơn 1.000 công nhân đứng chờ việc trước cổng Công ty KL Texwell Vina

Hơn 1.000 công nhân đứng chờ việc trước cổng Công ty KL Texwell Vina