Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 18-1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp...
Thu hút thêm 25 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thu hút thêm 25 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Khởi công tổ hợp Nhà máy xi măng Đại Dương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Khởi công tổ hợp Nhà máy xi măng Đại Dương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Thêm 19 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thêm 19 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Đổi mới thu hút đầu tư các dự án FDI

Đổi mới thu hút đầu tư các dự án FDI

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khảo sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khảo sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Để có 'làn sóng mới' thu hút đầu tư vào Thanh Hóa

Để có 'làn sóng mới' thu hút đầu tư vào Thanh Hóa

Ban Quản lý KKTNS và các KCN trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn

Ban Quản lý KKTNS và các KCN trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn

Bước đột phá trong thu hút đầu tư của Thanh Hóa

Bước đột phá trong thu hút đầu tư của Thanh Hóa

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp trao quà hỗ trợ gia đình công nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp trao quà hỗ trợ gia đình công nhân tử vong do tai nạn giao thông

Xây dựng nhà máy không phép ngay mép sông

Xây dựng nhà máy không phép ngay mép sông

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Huyện Tĩnh Gia tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn

Huyện Tĩnh Gia tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn

Trăn trở từ một số dự án giao thông trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Trăn trở từ một số dự án giao thông trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Công tác phát triển đoàn viên – nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn

Công tác phát triển đoàn viên – nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Nỗ lực thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nỗ lực thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ấm tình đoàn kết, sẻ chia với người lao động

Ấm tình đoàn kết, sẻ chia với người lao động

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia

Gần 10.000 công nhân lao động tham dự chương trình 'Tết sum vầy 2020'

Gần 10.000 công nhân lao động tham dự chương trình 'Tết sum vầy 2020'

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ 2020

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương

Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp

Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư

Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư

601 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

601 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Logistics

Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Logistics

Cung cấp thông tin về cưỡng chế thu hồi đất thực hiện một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn

Cung cấp thông tin về cưỡng chế thu hồi đất thực hiện một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn

Thêm 30 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Thêm 30 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp