VKIST triển khai nghiên cứu bốn nhóm công nghệ chủ lực

VKIST triển khai nghiên cứu bốn nhóm công nghệ chủ lực

Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), các nhà...
Triển khai ngay các hướng nghiên cứu ứng phó với dịch viêm phổi cấp

Triển khai ngay các hướng nghiên cứu ứng phó với dịch viêm phổi cấp

Thúc đẩy tài năng khoa học toàn cầu của Viện KIST

Thúc đẩy tài năng khoa học toàn cầu của Viện KIST

MIK 2019: Những khối hộp đồ chơi thông minh độc đáo dành cho trẻ em

MIK 2019: Những khối hộp đồ chơi thông minh độc đáo dành cho trẻ em

Lần đầu tiên một viện nghiên cứu Việt Nam đặt cơ sở nghiên cứu tại nước ngoài

Lần đầu tiên một viện nghiên cứu Việt Nam đặt cơ sở nghiên cứu tại nước ngoài

Viện VKIST khai trương phòng thí nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tại Hàn Quốc

Viện VKIST khai trương phòng thí nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học tại Hàn Quốc

VKIST sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học

Việt Nam ký kết hợp tác với Hàn Quốc về nâng cao năng suất