Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc

Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc

Giải pháp môi trường của ông giáo 83 tuổi nhất cuộc thi Sáng chế 2018

Giải pháp môi trường của ông giáo 83 tuổi nhất cuộc thi Sáng chế 2018

Sao Thái Dương chế sản phẩm chăm sóc tóc 'vạn người mê' từ 18 loại dược liệu

Sao Thái Dương chế sản phẩm chăm sóc tóc 'vạn người mê' từ 18 loại dược liệu

Vinh danh 10 sáng chế xuất sắc giúp cải thiện cuộc sống

Vinh danh 10 sáng chế xuất sắc giúp cải thiện cuộc sống

Sao Thái Dương chế sản phẩm chăm sóc tóc 'vạn người mê' từ 18 loại dược liệu

Sao Thái Dương chế sản phẩm chăm sóc tóc 'vạn người mê' từ 18 loại dược liệu

10 sáng chế, giải pháp được trao giải Cuộc thi Sáng chế 2018

10 sáng chế, giải pháp được trao giải Cuộc thi Sáng chế 2018

Vinh danh 10 nhà khoa học 'Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hằng ngày'

Vinh danh 10 nhà khoa học 'Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hằng ngày'

Giải Nhất cuộc thi Sáng chế năm 2018 thuộc về gia đình làm khoa học

Giải Nhất cuộc thi Sáng chế năm 2018 thuộc về gia đình làm khoa học

Giải pháp về môi trường đạt giải nhất Cuộc thi sáng chế năm 2018

Giải pháp về môi trường đạt giải nhất Cuộc thi sáng chế năm 2018

Vinh danh các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Vinh danh các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Cơ hội quảng bá, thương mại hóa sáng chế

Cơ hội quảng bá, thương mại hóa sáng chế

10 giải pháp sáng tạo công nghệ cho cuộc sống

10 giải pháp sáng tạo công nghệ cho cuộc sống

10 giải pháp xuất sắc vào chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018

10 giải pháp xuất sắc vào chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018

10 giải pháp vào vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018

10 giải pháp vào vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Duy nhất 1 hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng chế 2018

Duy nhất 1 hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng chế 2018

Cuộc thi Sáng chế năm 2018: Tìm giải pháp mới, ứng dụng cao trong y dược

Cuộc thi Sáng chế năm 2018: Tìm giải pháp mới, ứng dụng cao trong y dược

Duy nhất hồ sơ thuộc lĩnh vực dược lọt vào chung khảo cuộc thi sáng chế 2018

Duy nhất hồ sơ thuộc lĩnh vực dược lọt vào chung khảo cuộc thi sáng chế 2018

Cuộc thi sáng chế 2018: Hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực điện tử

Cuộc thi sáng chế 2018: Hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực điện tử