Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tụt xuống mức kỷ lục

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tụt xuống mức kỷ lục

Tổng tỷ suất sinh của quốc gia Đông Á năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1970, chính phủ Hàn...