Ký kết hợp đồng nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

Ký kết hợp đồng nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

Sáng 31-12, tại Hà Nội, Cục Khoa học Quân sự (KHQS), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng...
Tổng kết công tác ngành khoa học quân sự năm 2020

Tổng kết công tác ngành khoa học quân sự năm 2020

Công bố 2 kỷ lục quốc gia, tôn vinh bộ sách 'Nhật ký thời chiến Việt Nam'

Công bố 2 kỷ lục quốc gia, tôn vinh bộ sách 'Nhật ký thời chiến Việt Nam'

Báo Quân đội nhân dân thăm, chúc mừng Học viện Khoa học Quân sự nhân ngày 20-11

Báo Quân đội nhân dân thăm, chúc mừng Học viện Khoa học Quân sự nhân ngày 20-11

Xét duyệt đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành Khoa học quân sự

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia 'Tiếp cận về những biến đổi của tình hình châu Á-Thái Bình Dương'

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia 'Tiếp cận về những biến đổi của tình hình châu Á-Thái Bình Dương'

Trao đổi kinh nghiệm công tác khoa học quân sự

Trao đổi kinh nghiệm công tác khoa học quân sự

Ngọn cờ đầu của phong trào thi đua