Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Nhà Xanh ngày 4-12 thông báo: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế 4 vị...
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Tổng thống Hàn Quốc cải tổ Nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Tổng thống Hàn Quốc cải tổ Nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Khách TQ ngừng phẫu thuật thẩm mỹ vì Covid-19 làm Hàn Quốc điêu đứng

Khách TQ ngừng phẫu thuật thẩm mỹ vì Covid-19 làm Hàn Quốc điêu đứng

Vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 phát điện thương mại

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 phát điện thương mại

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 phát điện

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 phát điện