Nỗi niềm nam phạm nhân khi nhắc đến con

Nỗi niềm nam phạm nhân khi nhắc đến con

Hai năm sống trong buồng giam cứu, Phạm Ngọc Tĩnh không hề hay biết rằng cậu con trai út thông minh, học...