Thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 5/12, cả nước ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19. Đó đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Riêng...
Thêm 4 người Việt nhập cảnh nhiễm Covid-19

Thêm 4 người Việt nhập cảnh nhiễm Covid-19

Chiều 5/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Chiều 5/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Thêm 4 người mắc mới Covid-19, 1 ca dương tính sau 26 ngày

Thêm 4 người mắc mới Covid-19, 1 ca dương tính sau 26 ngày

Thêm 4 ca mắc Covid-19 được cách ly tại TP HCM và Đà Nẵng

Thêm 4 ca mắc Covid-19 được cách ly tại TP HCM và Đà Nẵng

Việt Nam thêm 4 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 4 ca mắc mới COVID-19

Thêm 4 ca COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 4 ca COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Ngày 5/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 cách ly khi nhập cảnh

Ngày 5/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 cách ly khi nhập cảnh

Việt Nam có thêm bốn ca nhiễm Covid -19, cách ly khi nhập cảnh

Việt Nam có thêm bốn ca nhiễm Covid -19, cách ly khi nhập cảnh

Một người ở Hà Nội tái dương tính với SARS-CoV-2

Một người ở Hà Nội tái dương tính với SARS-CoV-2