Việt Nam có thêm hai ca Covid-19 mới, 22 ca được công bố khỏi bệnh

Việt Nam có thêm hai ca Covid-19 mới, 22 ca được công bố khỏi bệnh

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay Việt Nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm...
Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 22 ca được chữa khỏi bệnh

Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 22 ca được chữa khỏi bệnh

Thêm 2 người nhập cảnh nhiễm Covid-19, gần 18.000 người đang cách ly

Thêm 2 người nhập cảnh nhiễm Covid-19, gần 18.000 người đang cách ly

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Hà Nội

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Hà Nội

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.539 người mắc

Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.539 người mắc

Thêm 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19

Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19

Việt Nam thêm 2 ca mắc mới, điều trị tại Hà Nội và Đà Nẵng

Việt Nam thêm 2 ca mắc mới, điều trị tại Hà Nội và Đà Nẵng

Việt Nam phát hiện thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Việt Nam phát hiện thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19