Thêm 7 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.358 bệnh nhân

Thêm 7 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.358 bệnh nhân

Chiều tối ngày 2/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 7 ca mắc mới...
Ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 7 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 7 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm bảy bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh, trong đó có trẻ 10 tháng tuổi

Thêm bảy bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh, trong đó có trẻ 10 tháng tuổi

Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca Covid-19

Thêm 7 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Thêm 7 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam có 1.358 bệnh nhân

Ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam có 1.358 bệnh nhân

Thêm 7 ca COVID-19 mới được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 7 ca COVID-19 mới được cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 2-12, Việt Nam ghi nhận 7 ca COVID-19 mới, cách ly ngay

Chiều 2-12, Việt Nam ghi nhận 7 ca COVID-19 mới, cách ly ngay

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Hà Nội là người nhập cảnh

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Hà Nội là người nhập cảnh

Chiều 2/12, thêm 7 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.358 bệnh nhân

Chiều 2/12, thêm 7 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.358 bệnh nhân

Việt Nam thêm 7 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 7 ca mắc mới COVID-19