Làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân 'băm nát' hồ Tuyền Lâm

Làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân 'băm nát' hồ Tuyền Lâm

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng...
Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị 'xâu xé': Một số tổ chức, cá nhân đã sai phạm còn chống đối

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị 'xâu xé': Một số tổ chức, cá nhân đã sai phạm còn chống đối

'Ma trận' trình tự ban hành văn bản QL đất đai tại hồ Tuyền Lâm

'Ma trận' trình tự ban hành văn bản QL đất đai tại hồ Tuyền Lâm

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ sai phạm ở KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ sai phạm ở KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt bị xà xẻo, băm nát: Ai chịu trách nhiệm?

Hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt bị xà xẻo, băm nát: Ai chịu trách nhiệm?

Yêu cầu xử lý doanh nghiệp 'băm nát' hồ Tuyền Lâm

Yêu cầu xử lý doanh nghiệp 'băm nát' hồ Tuyền Lâm

Đà Lạt thí điểm xe điện phục vụ tham quan du lịch