Lộ danh tính người đánh 2 nữ du khách Thái Lan tại Đà Lạt

Lộ danh tính người đánh 2 nữ du khách Thái Lan tại Đà Lạt

Khu du lịch ở Đà Lạt xin lỗi du khách Thái Lan bị hành hung

Khu du lịch ở Đà Lạt xin lỗi du khách Thái Lan bị hành hung

Xác minh, làm rõ vụ 2 nữ du khách Thái Lan bị đánh tại Đà Lạt

Xác minh, làm rõ vụ 2 nữ du khách Thái Lan bị đánh tại Đà Lạt

Xin lỗi du khách Thái Lan bị hành hung ở hồ vô cực

Xin lỗi du khách Thái Lan bị hành hung ở hồ vô cực

Vụ du khách Thái Lan bị hành hung: Khu du lịch thừa nhận thiếu sót

Vụ du khách Thái Lan bị hành hung: Khu du lịch thừa nhận thiếu sót

Không để xảy ra tương tự vụ hành hung khách nước ngoài ở TP Đà Lạt

Không để xảy ra tương tự vụ hành hung khách nước ngoài ở TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Yêu cầu làm rõ vụ du khách nước ngoài bị hành hung trong khu du lịch

Tranh giành chỗ chụp hình ở hồ Vô Cực - Đà Lạt, một du khách Thái Lan bị đánh bầm dập