Hàn Quốc duyệt binh hải quân và bất ngờ đến từ Việt Nam

Hàn Quốc duyệt binh hải quân và bất ngờ đến từ Việt Nam

Tường tận tàu hộ vệ Brunei 'nhỏ nhưng có võ' đang thăm Việt Nam

Tường tận tàu hộ vệ Brunei 'nhỏ nhưng có võ' đang thăm Việt Nam

Khám phá sức mạnh chiến hạm tàng hình Brunei vừa đến thăm Việt Nam

Khám phá sức mạnh chiến hạm tàng hình Brunei vừa đến thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tham gia tập trận, tàu tuần tra Hải quân Brunei đến thăm Đà Nẵng

Tham gia tập trận, tàu tuần tra Hải quân Brunei đến thăm Đà Nẵng

Tàu tuần tra của Hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa

Tàu tuần tra của Hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân của Brunei cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Tàu Hải quân của Brunei cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei tới Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei tới Đà Nẵng

Tàu tuần tra Kdb Daruttaqwa Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu tuần tra Kdb Daruttaqwa Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập bến cảng Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập bến cảng Đà Nẵng

Brunei tiếp nhận chiến hạm lớp Darussalam cuối cùng

Brunei tiếp nhận chiến hạm lớp Darussalam cuối cùng