Lao động phổ thông sẽ ngày càng... có giá!

Lao động phổ thông sẽ ngày càng... có giá!

Lao động trẻ không mặn mà với các ngành sản xuất

Lao động trẻ không mặn mà với các ngành sản xuất

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận đơn kiến nghị của công đoàn Cty Trường Lợi

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận đơn kiến nghị của công đoàn Cty Trường Lợi

Doanh nghiệp đào tạo lại lao động đến 70% là đào tạo những gì?

Doanh nghiệp đào tạo lại lao động đến 70% là đào tạo những gì?

Người lao động không coi trọng kỹ năng mềm vì chưa sinh lợi ngay!

Người lao động không coi trọng kỹ năng mềm vì chưa sinh lợi ngay!

Ông chủ Cty Nam Phương ra mặt xin khất nợ bảo hiểm xã hội

Ông chủ Cty Nam Phương ra mặt xin khất nợ bảo hiểm xã hội

Công đoàn nhận ủy quyền khởi kiện của gần 200 công nhân BumJin Vina

Công đoàn nhận ủy quyền khởi kiện của gần 200 công nhân BumJin Vina