Đã có 19 dự án triển khai tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Đã có 19 dự án triển khai tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Tin từ Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, đến nay giai đoạn 1 KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã đạt tỷ lệ lấp...
Doanh nghiệp Nhật Bản đến tận trường nghề tuyển dụng lao động

Doanh nghiệp Nhật Bản đến tận trường nghề tuyển dụng lao động

Cần thêm nhiều khu công nghiệp kiểu mẫu

Nhiều doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất

Nhiều doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất

Các khu công nghiệp 'tăng tốc'

Các khu công nghiệp 'tăng tốc'

'Lá phổi xanh' trong các khu công nghiệp

'Lá phổi xanh' trong các khu công nghiệp

Thảo thơm những tấm lòng