Kenmark có chủ mới, cơ hội để hồi sinh?

Kenmark có chủ mới, cơ hội để hồi sinh?

Hải Dương: Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi

Hải Dương: Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi

Cháy lớn tại Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thiên Tôn

Cháy lớn tại Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thiên Tôn

Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi ở Hải Dương

Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi ở Hải Dương

Hải Dương: Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi

Hải Dương: Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi

Cháy lớn kinh hoàng, khói bốc cao hàng chục mét tại Hải Dương

Cháy lớn kinh hoàng, khói bốc cao hàng chục mét tại Hải Dương

Hải Dương: Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi

Hải Dương: Cháy lớn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi

BIDV bán đấu giá KCN Việt Hòa - Kenmark, giá khởi điểm gần 830 tỷ đồng

BIDV bán đấu giá KCN Việt Hòa - Kenmark, giá khởi điểm gần 830 tỷ đồng