Nghệ An thu hút đầu tư trong quý I/2021 đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Nghệ An thu hút đầu tư trong quý I/2021 đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Trong quý I/2021, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự...
VSIP Nghệ An khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ mang tầm quốc tế

VSIP Nghệ An khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ mang tầm quốc tế

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An: Sự khác biệt mang tầm quốc tế

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An: Sự khác biệt mang tầm quốc tế

VSIP Nghệ An đón dự án nhà máy sản xuất linh kiện 200 triệu USD

VSIP Nghệ An đón dự án nhà máy sản xuất linh kiện 200 triệu USD

Dự án 200 triệu USD được đầu tư vào VSIP Nghệ An

Dự án 200 triệu USD được đầu tư vào VSIP Nghệ An

Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 200 triệu USD

Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 200 triệu USD

Nâng cao hiệu quả đầu tư FDI vào Khu kinh tế Đông Nam

Nâng cao hiệu quả đầu tư FDI vào Khu kinh tế Đông Nam

14 dự án ở Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã đi vào hoạt động

14 dự án ở Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã đi vào hoạt động

Nghệ An: 8 tháng có gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào KKT Đông Nam và các khu công nghiệp

Nghệ An: 8 tháng có gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào KKT Đông Nam và các khu công nghiệp

Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tìm lời giải cho bài toán phát triển của Nghệ An

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tìm lời giải cho bài toán phát triển của Nghệ An

Nghệ An: Thu hút 85 dự án tổng nguồn vốn hơn 10.000 tỷ đồng

Nghệ An: Thu hút 85 dự án tổng nguồn vốn hơn 10.000 tỷ đồng

Gần lấp đầy diện tích KCN ở Nghệ An, nhà đầu tư Thái Lan xin triển khai thêm 250 ha

Gần lấp đầy diện tích KCN ở Nghệ An, nhà đầu tư Thái Lan xin triển khai thêm 250 ha