KCN 'kiểu mẫu' Việt Nam - Singapore sau 24 năm

KCN 'kiểu mẫu' Việt Nam - Singapore sau 24 năm

Là một trong những khu công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bình Dương, trung tâm công nghiệp phía Nam, VSIP đã...
Hình ảnh công nhân Bình Dương phòng, chống virus Corona

Hình ảnh công nhân Bình Dương phòng, chống virus Corona

Cháy lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét trong KCN Vsip II ở Bình Dương

Cháy lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét trong KCN Vsip II ở Bình Dương

Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Bình Dương, khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Bình Dương, khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn tại công ty trong KCN Vsip II ở Bình Dương, trụ khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn tại công ty trong KCN Vsip II ở Bình Dương, trụ khói đen bốc cao hàng chục mét

Nhà đầu tư 'gồng gánh' cổ phiếu thép

Nhà đầu tư 'gồng gánh' cổ phiếu thép

Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thu hút hơn 8,5 tỷ USD FDI

Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thu hút hơn 8,5 tỷ USD FDI

Bé gái quỳ gối nhờ người cứu cha khỏi dòng nước xiết

Bé gái quỳ gối nhờ người cứu cha khỏi dòng nước xiết

AB InBev vận hành nhà máy bia 100 triệu lít đầu tiên tại Đông Nam Á

AB InBev vận hành nhà máy bia 100 triệu lít đầu tiên tại Đông Nam Á