Công nhân KCN Tằng Loỏng tử vong do bao phụ gia rơi vào người

Công nhân KCN Tằng Loỏng tử vong do bao phụ gia rơi vào người

Một công nhân tử vong do bao phụ gia rơi vào người

Một công nhân tử vong do bao phụ gia rơi vào người

Hỗ trợ hộ dân ở KCN Tằng Loỏng bị thiệt hại cây trồng

Hỗ trợ hộ dân ở KCN Tằng Loỏng bị thiệt hại cây trồng

Lào Cai: Nơi thưởng Tết 140 triệu đồng, nơi 50 nghìn đồng

Lào Cai: Nơi thưởng Tết 140 triệu đồng, nơi 50 nghìn đồng

Sẽ di dời 113 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của KCN Tằng Loỏng

Sẽ di dời 113 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của KCN Tằng Loỏng

Sẽ công khai dữ liệu quan trắc khí thải ở KCN Tằng Loỏng tới người dân

Sẽ công khai dữ liệu quan trắc khí thải ở KCN Tằng Loỏng tới người dân

Di dời hơn 100 hộ dân nằm trong vùng ô nhiễm KCN Tằng Loỏng

Chuẩn bị di dời trên 100 hộ dân 'tâm' ô nhiễm của KCN Tằng Loỏng

Vụ kiện 8 lần mở tòa, 3 lần hủy án... lại bị kháng nghị

Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai được công nhận là DN ưu tiên

Lào Cai: Nhức nhối vấn nạn ô nhiễm tại KCN Tằng Loỏng

Lào Cai: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường

Tòa án huyện Bảo Thắng 'lái' bản chất vụ kiện, nguyên đơn thắng kiện

Lào Cai: Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường luôn được chú trọng nâng cao, đạt nhiều thành tích khả quan

Thường xuyên vi phạm về môi trường, Công ty Hóa chất Phúc Lâm có 'làm láo, báo cáo hay'?

Công ty CP Hóa chất Phúc Lâm lại 'gây họa' cho người dân tại Lào Cai?

Vì sao Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem ở Lào Cai liên tục 'bức tử' môi trường?

Xe quá tải 186% qua mặt hàng loạt trạm cân trên cao tốc

Phạt nghiêm đoàn xe quá tải vượt trạm cân

Đã di chuyển 10 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm nhà máy DAP 2