Quảng Ninh xây dựng Khu công nghiệp trên 3.500 tỷ đồng

Quảng Ninh xây dựng Khu công nghiệp trên 3.500 tỷ đồng

Quảng Ninh: Khởi công Dự án KCN Sông Khoai hơn 3.500 tỷ đồng

Quảng Ninh: Khởi công Dự án KCN Sông Khoai hơn 3.500 tỷ đồng

Đại gia Thái Lan chốt lịch khởi công siêu dự án Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Đại gia Thái Lan chốt lịch khởi công siêu dự án Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Đại gia Thái Lan chốt lịch khởi công siêu dự án Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Đại gia Thái Lan chốt lịch khởi công siêu dự án Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Tập đoàn Amata được nghiên cứu đô thị thông minh gần 2.000 ha tại Quảng Ninh

Tập đoàn Amata được nghiên cứu đô thị thông minh gần 2.000 ha tại Quảng Ninh

Quảng Ninh 'thúc' Tập đoàn Amata sớm khởi công dự án 700 ha chậm tiến độ

Quảng Ninh 'thúc' Tập đoàn Amata sớm khởi công dự án 700 ha chậm tiến độ

Quảng Ninh đề nghị Amata (Thái Lan) sớm khởi công dự án hơn 3.500 tỷ đồng

Quảng Ninh đề nghị Amata (Thái Lan) sớm khởi công dự án hơn 3.500 tỷ đồng

Gần 9 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp nửa đầu năm

Gần 9 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp nửa đầu năm

Thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD bắt đầu triển khai vào năm 2020

Thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD bắt đầu triển khai vào năm 2020

Tập đoàn Amata đầu tư 155 triệu USD phát triển KCN Sông Khoai 714 ha tại Quảng Ninh

Tập đoàn Amata đầu tư 155 triệu USD phát triển KCN Sông Khoai 714 ha tại Quảng Ninh