Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Cà Mau

Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Cà Mau

Ô nhiễm từ khu - cụm công nghiệp

Ô nhiễm từ khu - cụm công nghiệp

Cà Mau: Bức xúc vì ô nhiễm kéo dài ở Khu công nghiệp Hòa Trung

Cà Mau: Bức xúc vì ô nhiễm kéo dài ở Khu công nghiệp Hòa Trung

Kiểm soát chặt việc xả thải tại Khu công nghiệp Hòa Trung

Kiểm soát chặt việc xả thải tại Khu công nghiệp Hòa Trung

Nuôi thủy sản ở Cà Mau đình đốn vì khu công nghiệp xả thải ô nhiễm

Nuôi thủy sản ở Cà Mau đình đốn vì khu công nghiệp xả thải ô nhiễm

Cà Mau tăng cường công tác kiểm tra vụ 'xẻ đất thịt' đem bán

Cà Mau tăng cường công tác kiểm tra vụ 'xẻ đất thịt' đem bán

Dân 'xẻ thịt' đất thịt đem đi bán

Dân 'xẻ thịt' đất thịt đem đi bán

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Cà Mau: Tôm, cá chết làng loạt vì nước bốc mùi hôi thối

Cà Mau: Tôm, cá chết làng loạt vì nước bốc mùi hôi thối

Cá chết do sông rạch ô nhiễm

Cá chết do sông rạch ô nhiễm