Vĩnh Phúc: Trân trọng mời đại diện 14 hộ dân xã Chấn Hưng có 7 kiến nghị về GPMB nhưng không đến dự

Vĩnh Phúc: Trân trọng mời đại diện 14 hộ dân xã Chấn Hưng có 7 kiến nghị về GPMB nhưng không đến dự

Vĩnh Phúc: Một số hộ dân Chấn Hưng kéo lên tỉnh đòi hỏi tiền bồi thường GPMB

Vĩnh Phúc: Một số hộ dân Chấn Hưng kéo lên tỉnh đòi hỏi tiền bồi thường GPMB

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục giải đáp thắc mắc đền bù GPMB Dự án KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục giải đáp thắc mắc đền bù GPMB Dự án KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: Dự án KCN Chấn Hưng đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ

Vĩnh Phúc: Dự án KCN Chấn Hưng đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ

Vĩnh Phúc: Nhiều kiến nghị liên quan Dự án KCN Chấn Hưng được giải đáp

Vĩnh Phúc: Nhiều kiến nghị liên quan Dự án KCN Chấn Hưng được giải đáp

Vĩnh Tường, đẩy mạnh công tác bàn giao mặt bằng KCN Chấn Hưng

Vĩnh Tường, đẩy mạnh công tác bàn giao mặt bằng KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ sớm bàn giao mặt bằng KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ sớm bàn giao mặt bằng KCN Chấn Hưng

Vĩnh Phúc: San gạt Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng (Vĩnh Tường)

Vĩnh Phúc: San gạt Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng (Vĩnh Tường)