Tin nhanh bất động sản ngày 26/12: Bắc Giang chỉ định thầu dự án Khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô

Tin nhanh bất động sản ngày 26/12: Bắc Giang chỉ định thầu dự án Khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô

Quảng Ninh công bố thành lập khu kinh tế ven biển rộng hơn 13.000ha; CĐT chung cư Stellar Garden bị xử phạt...
KKT ven biển Quảng Yên: 'Lực hút' quan trọng cho kinh tế Quảng Ninh phát triển

KKT ven biển Quảng Yên: 'Lực hút' quan trọng cho kinh tế Quảng Ninh phát triển

Quảng Ninh: Cần phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn

Quảng Ninh: Cần phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn

Quảng Yên: Tạo quỹ đất sạch cho các dự án trọng điểm

Quảng Yên: Tạo quỹ đất sạch cho các dự án trọng điểm

Cấp nước ổn định, lâu dài cho các KCN tại Quảng Yên

Cấp nước ổn định, lâu dài cho các KCN tại Quảng Yên

Quảng Yên: Tạo sức hút cho các khu công nghiệp

Quảng Yên: Tạo sức hút cho các khu công nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ thi công các KCN tại Quảng Yên

Đẩy nhanh tiến độ thi công các KCN tại Quảng Yên

Giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Sẵn sàng thành lập KKT ven biển Quảng Yên

Sẵn sàng thành lập KKT ven biển Quảng Yên

Khởi động sản xuất công nghiệp

Khởi động sản xuất công nghiệp

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Cánh cửa vùng Đông Bắc

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Cánh cửa vùng Đông Bắc

Rà soát công tác triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Rà soát công tác triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Cần thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa bàn KCN, KKT trên địa bàn tỉnh

Cần thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa bàn KCN, KKT trên địa bàn tỉnh

Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng (Quảng Ninh)