Dự án đầu tư vào các KCN tăng 43%

Dự án đầu tư vào các KCN tăng 43%

Tin từ BQL các KCN tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm 50 dự án được cấp...
Ngành công nghiệp tăng tốc và phát triển bền vững

Ngành công nghiệp tăng tốc và phát triển bền vững

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Lòng dân hướng về đại hội

Lòng dân hướng về đại hội

Tín hiệu lạc quan từ thu hút đầu tư vào KCN

Tín hiệu lạc quan từ thu hút đầu tư vào KCN

Tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN

Tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN

Kỳ 2: Đi trước, đón đầu

Kỳ 2: Đi trước, đón đầu

Kỳ 1: Đột phá từ mục tiêu phát triển công nghiệp chất lượng cao

Kỳ 1: Đột phá từ mục tiêu phát triển công nghiệp chất lượng cao

Đổ bộ những dự án 'triệu đô'

Đổ bộ những dự án 'triệu đô'

Khơi dậy tiềm năng các khu công nghiệp

Khơi dậy tiềm năng các khu công nghiệp

Khơi dậy tiềm năng của các KCN - Kỳ 3: Kiên định mục tiêu phát triển bền vữngKỳ 1: Đi sau nhưng vượt nhanhKỳ 2: 'Thỏi nam châm' hút vốn đầu tư

Khơi dậy tiềm năng của các KCN - Kỳ 3: Kiên định mục tiêu phát triển bền vữngKỳ 1: Đi sau nhưng vượt nhanhKỳ 2: 'Thỏi nam châm' hút vốn đầu tư

Khơi dậy tiềm năng của các KCN - Kỳ 1: Đi sau nhưng vượt nhanhKỳ 3: Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Khơi dậy tiềm năng của các KCN - Kỳ 1: Đi sau nhưng vượt nhanhKỳ 3: Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh

Ngành công nghiệp tăng trưởng khả quan

Ngành công nghiệp tăng trưởng khả quan