Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam

Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam

Hàn Quốc tặng tàu tuần tra đã qua sử dụng cho đối tác

Hàn Quốc tặng tàu tuần tra đã qua sử dụng cho đối tác

Dừng tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc

Dừng tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc

Dừng tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc

Dừng tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc

Dừng tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc

Dừng tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc

Tuần tập huấn sôi động của tuyển Việt Nam ở Hàn Quốc

Tuần tập huấn sôi động của tuyển Việt Nam ở Hàn Quốc

Thuyền trưởng say xỉn điều khiển tàu hàng 6.000 tấn đâm vào thành cầu ở Hàn Quốc

Tàu Nga đâm vào cầu ở Hàn Quốc, thuyền trưởng say xỉn