Giải độc đắc 1,5 tỷ USD chưa ai lĩnh, số phận người trúng và tờ vé ra sao?

Giải độc đắc 1,5 tỷ USD chưa ai lĩnh, số phận người trúng và tờ vé ra sao?

Gần như tất cả mọi người trong thị trấn nhỏ ở Nam Carolina đều thắc mắc về bí ẩn tỷ USD của thành phố: Ai...