Ngọ Môn - Đại nội Huế trở lại diện mạo ban đầu

Ngọ Môn - Đại nội Huế trở lại diện mạo ban đầu

Ngọ Môn, Đại nội Huế trở lại màu sắc như thời... mới xây

Ngọ Môn, Đại nội Huế trở lại màu sắc như thời... mới xây

Bàn giao công trình làm sạch Ngọ Môn với công nghệ từ Đức

Bàn giao công trình làm sạch Ngọ Môn với công nghệ từ Đức

Đại sứ CHLB Đức Christian Berger: Huế là thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt- Đức

Đại sứ CHLB Đức Christian Berger: Huế là thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt- Đức

Diện mạo mới của Ngọ Môn Huế sau khi được làm sạch

Diện mạo mới của Ngọ Môn Huế sau khi được làm sạch

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Cổng Ngọ Môn Huế được làm sạch bằng công nghệ hơi nước nóng

Cổng Ngọ Môn Huế được làm sạch bằng công nghệ hơi nước nóng