Cháy ngùn ngụt tại nhà máy dệt ở Tiền Giang

Cháy ngùn ngụt tại nhà máy dệt ở Tiền Giang

Nhà máy dệt ở Tiền Giang cháy dữ dội, hàng trăm chiến sỹ cứu hỏa căng mình dập lửa

Nhà máy dệt ở Tiền Giang cháy dữ dội, hàng trăm chiến sỹ cứu hỏa căng mình dập lửa

Thông tin mới vụ cháy khu công nghiệp Long Giang

Thông tin mới vụ cháy khu công nghiệp Long Giang

Tiền Giang: Nhà máy dệt cháy lớn, huy động xe cứu hỏa Long An chi viện

Tiền Giang: Nhà máy dệt cháy lớn, huy động xe cứu hỏa Long An chi viện

Tiền Giang: Cháy dữ dội nhà máy dệt, huy động hàng trăm chiến sĩ PCCC dập lửa

Tiền Giang: Cháy dữ dội nhà máy dệt, huy động hàng trăm chiến sĩ PCCC dập lửa

'Bà hỏa' ghé thăm Khu công nghiệp Long Giang, cột khói bốc cao cả chục mét

'Bà hỏa' ghé thăm Khu công nghiệp Long Giang, cột khói bốc cao cả chục mét

Cháy lớn tại khu công nghiệp Long Giang

Cháy lớn tại khu công nghiệp Long Giang

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Long Giang, cột khói bốc cao nghi ngút

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Long Giang, cột khói bốc cao nghi ngút

Tiền Giang: Cháy lớn ở Khu Công nghiệp Long Giang

Tiền Giang: Cháy lớn ở Khu Công nghiệp Long Giang