Hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 25-12, tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Ban Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ...
Kiên Giang ký kết hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Kiên Giang ký kết hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang: Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang: Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang tổ chức Lễ Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang tổ chức Lễ Truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

Hành trình 20 năm tìm đồng đội trên đất nước chùa Tháp

Hành trình 20 năm tìm đồng đội trên đất nước chùa Tháp

Hoàn thành 100% công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh

Hoàn thành 100% công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh

LG K92: smartphone 5G chuẩn quân đội Mỹ, 4 camera, 4 đèn Flash, giá hợp lý

LG K92: smartphone 5G chuẩn quân đội Mỹ, 4 camera, 4 đèn Flash, giá hợp lý

Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Hết lòng đi tìm đồng đội

Hết lòng đi tìm đồng đội

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cất bốc 7 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cất bốc 7 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Kiên Giang cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Kiên Giang: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Hà Nội: Dự án treo gần 3 thập kỉ, người dân sống trong khổ cực

Hà Nội: Dự án treo gần 3 thập kỉ, người dân sống trong khổ cực

Đền và bia tưởng niệm liệt sĩ K'nack

Đền và bia tưởng niệm liệt sĩ K'nack